Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Bezpieczeństwo międzynarodowe Zobacz
Ekonomia rozwoju Zobacz
Globalizacja i regionalizacja Zobacz
Międzynarodowa ochrona praw człowieka Zobacz
Międzynarodowa ochrona środowiska Zobacz
Międzynarodowa polityka społeczna Zobacz
Międzynarodowe rynki finansowe Zobacz
Międzynarodowe transakcje gospodarcze Zobacz
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej Zobacz
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe Zobacz
Stosunki międzynarodowe Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/